หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันRobot Sumo
การแข่งขันRobot Sumo

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-16 19:52:52

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกอบหุ่นยนต์รายการ “ Robot Sumo ”  จัดโดย

CLICK ROBOT  Victoria Garden Workshop ครั้งที่ ๑ สนาม Victoria Garden รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

๑. เด็กชายภูสกร     ฉัตรวิชัย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔         ๒. เด็กชายคิมหันต์  เย็นทรวง    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

๑. เด็กชายดลวีร์  ทวีพงศ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                ๒. เด็กชายปริญญ์  ภิรมย์รัตน์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

Download

ROBOT SUMO.pdf