หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > เรียนรู้การดูดซับน้ำของรากต้นกระสัง
เรียนรู้การดูดซับน้ำของรากต้นกระสัง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-02 22:55:22

เช้าวันเสาร์แบบนี้มาพบกับกิจกรรมการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอาจารย์หนึ่งฤทัย คำหงษา (อ.น้ำตาล) เรื่อง "หน้าที่ของราก" โดยให้นักเรียนร่วมกันสังเกตเรียนรู้การดูดซับน้ำของรากต้นกระสัง ????????#YouAreMyFamily#เรารักสวนสุนันทา#ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา#ScienceLearning#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา