หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 – ไก่แจ้เกมส์
กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 – ไก่แจ้เกมส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-16 13:34:49

ระหว่างวันที่ 11 – 13  ธันวาคม 2562 นักกีฬาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 – ไก่แจ้เกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธิเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้อาจารย์สามารถม   แสงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธิเปิดการแข่งขัน และนอกจากนี้พลตำรวจเอก ปรุง  บุญผดุง  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมด้วยอาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  อาจารย์วีรยุทธ  พลายเล็ก อาจารย์วิษณุ  สมัญญา   อาจารย์สมจิตร   ศรีพนาสณฑ์ และคุณสุภาภรณ์ เรืองเดช (ฝ่ายกิจการนักเรียน)  เข้าร่วมควบคุมทีมนักกีฬาราชภัฏสัมพันธ์ในครั้งนี้

 สรุปผลการแข่งขัน

เหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญ

แบดมินตัน  หญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (1 เหรียญ)
แบดมินตัน  หญิงคู่  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6    (1 เหรียญ)
ว่ายน้ำ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6                (2 เหรียญ)

เหรียญเงิน จำนวน 8 เหรียญ

ว่ายน้ำ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6                 (5 เหรียญ)
แบดมินตัน  หญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  (1 เหรียญ)
แบดมินตัน  หญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (1 เหรียญ)
แบดมินตัน  หญิงคู่  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   (1 เหรียญ)

เหรียญทองแดง จำนวน 14 เหรียญ

ว่ายน้ำ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6                (13 เหรียญ)
ฟุตบอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3                 (1 เหรียญ)