หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนจัดการตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนจัดการตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-06 14:14:45

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

ฝ่ายพยาบาลขอแจ้งให้ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตทุกท่าน ทราบว่าทางโรงเรียนจะจัดการตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดังนี้  

ตรวจสุขภาพทั่วไป   ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง  ตรวจสายตาและตาบอดสี  ตรวจการได้ยิน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะนักเรียนชั้น ป.5-6)  ขอให้ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมและดูแลนักเรียนให้พร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพค่ะ  **อย่าลืมส่งเอกสารตอบรับกันนะคะ