หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ​-เนตรนารี​สามัญ​ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-6​ ประจำปีการศึกษา​2561
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ​-เนตรนารี​สามัญ​ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-6​ ประจำปีการศึกษา​2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-06 01:49:51

วันที่4 -6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ได้มอบหมายให้อาจารย์สามารถ แสงน้อย รองบริหารฝ่ายกิจกรรม 

เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา2561