หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่ายลูกเสือสำหรับน้องๆ ป.4-6 ปีการศึกษา 2565
ค่ายลูกเสือสำหรับน้องๆ ป.4-6 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-09 18:56:06

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565  

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทาให้ได้ชม ถึงความน่ารัก สดใส และทักษะการใช้ชีวิตในค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัด สระบุรี