หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-28 18:16:32

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

คณะผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  (ฝ่ายประถม) อาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ฝ่ายประถม) และ อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕