หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กหญิงประภามาศ ณ พัทลุง ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น และ เยาวชนดีเด่น
เด็กหญิงประภามาศ ณ พัทลุง ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น และ เยาวชนดีเด่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-11 23:20:34

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖  เด็กหญิงประภามาศ  ณ พัทลุง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่ และ เกียรติบัตร ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น และ เยาวชนดีเด่น จาก นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   จากคณะกรรมการจัดฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม  เป็นที่ปรึกษา ได้รับการคัดเลือกกิจกรรมในครั้งนี้  สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง