หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายสีหเดช ทัตธนนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่มีคะแนนสูงสุด
เด็กชายสีหเดช ทัตธนนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่มีคะแนนสูงสุด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 06:16:33

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ที่ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ประเภท รางวัลเรียนดีคะแนนสูงสุด  ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่ได้รับรางวัล เด็กชายสีหเดช ทัตธนนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่มีคะแนนสูงสุด และได้รับทุนการศึกษาคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ! ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนต่อไปและประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะ