หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย แข่งขันเทควันโดนานาชาติคว้าเหรียญเงิน
เด็กชายศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย แข่งขันเทควันโดนานาชาติคว้าเหรียญเงิน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-06 14:02:36

Congratulations !! เด็กชาย ศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดนานาชาติออนไลน์  POOMSAE & SPEED KICK  WU KWON ONLINE INTERNATIONAL TAEKWONDO

CHAMPIONSHIP 2022  เข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬารวมทั้งหมด  10  ประเทศ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งประเภทพุ่มเซ่ชาย อายุไม่เกิน 11 ปี