หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-05 18:55:12

กีฬาจัตวาสามัคคี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ฝ่ายประถม


ดาวน์โหลดเอกสาร

กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑.pdf