หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562
กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-02 20:14:14

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 

สรุปผลรางวัล มีต่อไปนี้

นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ สีเขียว ด.ช.คุณากร มุขธระโกษา ป.5

นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ สีแดง ด.ญ.สุรดา เวชพานิชย์ ป.6

ถ้วยชนะเลิศฟุตซอลชาย ระดับ ป.1 - 3 ได้แก่ สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศฟุตบอลชาย ระดับ ป.4 - 6 ได้แก่ สีเขียว

ถ้วยชนะเลิศแฮนด์บอลหญิง ระดับ ป.1 - 3 ได้แก่ สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศแฮนด์บอลหญิง ระดับ ป.4 - 6 ได้แก่ สีแดง

ถ้วยชนะเลิศเปตองชาย ระดับ ป.1 - 3 ได้แก่ สีเหลือง

ถ้วยชนะเลิศเปตองหญิง ระดับ ป.1 - 3 ได้แก่ สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศเปตองชาย ระดับ ป.4 - 6 ได้แก่ สีเขียว

ถ้วยชนะเลิศเปตองหญิง ระดับ ป.4 - 6 ได้แก่ สีฟ้า

ถ้วยรวมกีฬา ได้แก่ สีฟ้า

ถ้วยรวมกรีฑา ได้แก่ สีฟ้า

ถ้วยผู้นำเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว

ถ้วยผู้นำเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟ้า

ถ้วยผู้นำเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีแดง

ถ้วยผู้นำเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สีเหลือง

ถ้วยกองเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว

ถ้วยกองเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟ้า

ถ้วยกองเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีแดง

ถ้วยกองเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สีเหลือง

ถ้วยขบวนพาเรด ได้แก่ สีเหลือง , สีเขียว , สีแดง และ สีฟ้า

ถ้วยการจัดระเบียบแถวหน้าเสาธง ได้แก่ สีเหลือง , สีเขียว , สีแดง และ สีฟ้า