หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฉีดปลวก พ่นรมควัน กำจัดยุง แมลงบิน
ฉีดปลวก พ่นรมควัน กำจัดยุง แมลงบิน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:07:33

ฉีดปลวก พ่นรมควันกำจัดยุง แมลงบิน

วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ