หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า 06.30 - 07.30 น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า 06.30 - 07.30 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-27 21:04:31

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า  07.00-07.40 น. ทุกวัน

เด็กๆ อ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและท่องสูตรคูณ ทุกระดับชั้นนักเรียนได้ทบทวนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ กับอาจารย์ทุกท่านอย่างสนุกสนานได้ความรู้http://primary.sd.ssru.ac.th/news/view/ssruthai