หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิต ร่วมมือกันกิจกรรมจิตอาสา สละ แรงกายความสามารถช่วยเหลือแม่บ้าน
โรงเรียนสาธิต ร่วมมือกันกิจกรรมจิตอาสา สละ แรงกายความสามารถช่วยเหลือแม่บ้าน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-10 19:34:35

นักเรียนชั้น ป.5-6 โรงเรียนสาธิต ร่วมมือกันกิจกรรมจิตอาสา สละ แรงกายความสามารถช่วยเหลือแม่บ้าน ในการนำนมกล่อง ขึ้นอาคารเรียน ให้น้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นช่วงเวลาลิฟต์กำลังดำเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้  โดยอาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ช่วยให้กำลังใจ จัดนมเข้าประจำห้องเรียน