หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Strider Racing Central Rama
Strider Racing Central Rama

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-24 20:29:20

เด็กชายนรวิชญ์ หนูเพชร (น้องมีพร้อม) นักเรียนชั้น ป.1/1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น Open class

จากการแข่งขัน Strider Racing Central Rama ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 24 คน