หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ป.1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ป.1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-14 13:02:06

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ป.1 ปี 2563 (เพิ่มเติม).pdf


รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ป.1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

วันเสาร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2563   เวลา  08.15 - 12.00 น.

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา