หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-13 14:29:14

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

วันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

 รายชื่อผู้มีสิทธ์ประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม).pdf