หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-10 19:50:38

ผู้อำนวยโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกับมอบนโยบายและรับฟังโครงการของคณะกรรมการนักเรียน

10 กรกฎาคม 2567  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต อาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา  อาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา  และ นางสุภาภรณ์ เรืองเดช  ฝ่ายกิจการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนมอบนโยบายและรับฟังโครงกา ผู้อำนวยการ ร่วมกันรับฟังและรับรู้ทุกๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอจากคณะกรรมการนักเรียนอย่างเต็มใจ