หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อนักเรียนชั้นป.1-6 ภาคเรียนที่2 ปี 2563 (แยกเรียนตามกลุ่ม ช่วงCOVID 2019)
รายชื่อนักเรียนชั้นป.1-6 ภาคเรียนที่2 ปี 2563 (แยกเรียนตามกลุ่ม ช่วงCOVID 2019)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-28 17:47:13

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (แยกเรียนตามกลุ่มช่วง COVID 2019)

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

ป.1.pdf       ป.2.pdf

ป.3.pdf      ป.4.pdf

ป.5.pdf      ป.6.pdf