หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมในการจัดเรียนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมในการจัดเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-13 18:48:15

2 มีนาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา              ประธานในการประชุมคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมในการจัดเรียนการสอน “โครงการสวนสุนันทซัมเมอร์ 66” ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566