หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Swim fanclub
Swim fanclub

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-03 14:53:21

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดี กับนักกีฬาว่ายน้ำ ใน

การแข่งขันว่ายน้ำรายการ 20 ปี Swim fanclub  

1.ด.ญ.สาริศา  ลาภยิ่ง     2. ด.ญ.พุธิสา ถูกใจ          3.ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้  4.ด.ญ.ไพลิน  บุราเจริญ   5.ด.ช.ณัฐภาคย์  แย้มพรายภิรมย์ 

6.ด.ช.วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์  7.ด.ช.ทิวัตถ์  นิธินันทน์   8.ด.ช.ธีรภัทร ดีบุก               9.ด.ช.ศรัณยพงศ์  ทิมโต้ 10.ด.ช.มะห์มูด พุ่มภักดี   

11.ด.ช.ตุลาการ วสุธารนันท์     12.ดช.ศิริปกรณ์ ศิรินะวุฒิชัย  ได้รับรางวัลทีมชนะเลิศอันดับที่7