หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DAD
การแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DAD

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:40:31

การแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DAD

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ I LOVE DAD ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ตำบลคูคต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ อาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติถ่ายภาพกับนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและนักกีฬาที่ไปเป็นกำลังใจ

นักกีฬาที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย 

๑. เด็กหญิงจิตญาณินท์  กลัดแก้ว ป.๔/๑

๒. เด็กหญิงไพลิน  บุราเจริญ ป.๔/๒

๓. เด็กชายต้นบุญ  กุลสุขทวิเลิศ  ป.๔/๑