หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SSRU SWIMMING
SSRU SWIMMING

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-31 18:08:34

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณาจารย์ 

นักเรียนและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จทีมว่ายน้ำสวนนันทา SSRU SWIMMING  ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑   

รายการนาคประสิทธิ์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๒ นำทีมโดยอาจารย์วิษณุ  สมัญญา (อ.ทอม)


๑. ด.ญ.นภมัย นาถะพินธุ (ใบบัว)   รางวัล
    -ผีเสื้อ ๕๐ เหรียญทองแดง
    -ฟรี ๒๕ เหรียญเงิน
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ประเภทอายุ ๑๑ ปี อันดับที่ ๕

๒. ด.ญ.พิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ
      - กบ ๕๐ เหรียญเงิน
      - ฟรี ๕๐ เหรียญทองแดง

๓. ด.ญ.ต้นน้ำ ประทุมศิริ (ต้นหน)
      - เดี่ยวผสม ๑๐๐ เรียญทอง
      - ฟรี ๕๐ เหรียญเงิน
      - กบ ๒๕ เหรียญทองแดง
      - กรรเชียง ๒๕ เหรียญทองแดง
      - ผีเสื้อ ๒๕ เหรียญเงิน

๔. ด.ช. ศิวัฒน์ วัฒนา (จัง)
     -กบ ๕๐ เหรียญทองแดง
     -กบ ๒๕ เหรีบญทองแดง
     -ผีเสื้อ ๒๕ เหรียญทองแดง

๕. ด.ช. ศวัฒน์ วัฒนา (จุง)

     -เดี่ยวผสม ๑๐๐ เหรียญทองแดง

     -กบ ๕๐ เหรียญเงิน

     -ผีเสื้อ ๕๐ เหรียญทองแดง

     -ฟรี ๒๕ เหรียญทองแดง

ว่ายน้ำ.pdf