หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันว่ายน้ำ
การแข่งขันว่ายน้ำ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-15 07:03:23

ด.ญ.วิรินทร์ สุขธงไชยกูล ชั้น ป.2    ได้แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สระว่ายน้ำสวอน  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  มี 5 รายการ ดังนี้

1. เหรียญทอง - จับโฟมเตะขา 25 เมตร  

2. เหรียญเงิน - ฟรีสไตร์ 25 เมตร

3. เหรียญทอง - กรรเชียง 25 เมตร

4. เหรียญทอง - ว่ายกบ 25 เมตร

5. เหรียญทอง - ผีเสื้อ 25 เมตร

 ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ - คะแนนรวมได้ที่1      ของการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำหญิง

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้สนับสนุน จนได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง