หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 บรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 บรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-01 12:00:48

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567  บรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ทั้งครูและนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงประจำสถาบันและเพลงสรรเสริญพระบารมี ️ พระคุณที่สามและครูในดวงใจ  บทเพลงนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคน  พิธีไหว้ครูในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณต่อครูบาอาจารย์แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างและเป็นโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

พิธีนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในตัวนักเรียนทุกคน