หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"
"เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-11 21:20:05

วันที่ 5 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564         คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมโครงการ "เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21" โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ "We develop our teaching for you all" ❤️❤️❤️