หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การเรียนการสอนเรื่อง การชั่ง การวัด
การเรียนการสอนเรื่อง การชั่ง การวัด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-13 15:25:30

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกกรมการเรียนการสอนเรื่อง การชั่ง การวัด มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม