หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-11 07:06:23

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หน่วยการเรียนภาษาจรรโลงใจ ให้นักเรียนฝึกการนำเสนอ หน้าชั้นเรียนโดยการฝึกการพูด คำควบกล้ำ ความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน มีการคำถาม-ตอบในการมีส่วนร่วมนำเสนอ อาจารย์แคทธียา เจริญสุข  ผู้สอน