หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนชุมนุมเสริมวิชาการของนักเรียน เรียนรู้โปรแกรมNXT
การเรียนการสอนชุมนุมเสริมวิชาการของนักเรียน เรียนรู้โปรแกรมNXT

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-09 21:36:45

การเรียนการสอนชุมนุมเสริมวิชาการของนักเรียน เรียนรู้โปรแกรมNXT และหุ่นยนต์กัน.. โดยอาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์