หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แลตรวจระบบไฟฟ้า ตามห้องเรียนและสุขภัณฑ์ระบบน้ำประปาทุกชั้
แลตรวจระบบไฟฟ้า ตามห้องเรียนและสุขภัณฑ์ระบบน้ำประปาทุกชั้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-21 18:05:02

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร ได้จัดช่างทำดูแลตรวจระบบไฟฟ้า ตามห้องเรียนและสุขภัณฑ์ระบบน้ำประปาทุกชั้น ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ได้ตระหนักถึงสมาชิกของครอบครัว “สาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ ครอบครัว ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ดูแลทุก ๆ คนให้ดีที่สุด