หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > เด็กหญิง ธีริศรา มาเกิด (น้องคุนหมิง)
เด็กหญิง ธีริศรา มาเกิด (น้องคุนหมิง)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-23 00:51:10

เด็กหญิง ธีริศรา  มาเกิด (น้องคุนหมิง)  ชั้นประถมศึกษปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร้องเพลงจีน 卖报歌  @เรียนจีน By Laoshi ปู ( อ.สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ )