หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วัดความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วัดความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-31 18:03:25

วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)

วัดความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะอาจารย์ 

ได้แนะนำการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองที่นำบุตรหลาน วัดความพร้อม ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์


download  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf