หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-08 15:50:44

               ในวันเสาร์ที่  ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑   คณะผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมส่งแรงใจให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม                                   การแข่งขันโดยกลุ่มสาระภาษาไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการเข้าร่วมนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๕  ณ  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชมเชย โดยเด็กหญิงพุธิรา  สนธิสว่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Download

ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน .pdf