หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-26 10:36:21

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิต ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเฉลิมฉลองและสืบสานผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทย  ในงานนี้มีการจัดกิจกรรมมากมายที่เน้นสร้างเสริมความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียน 

ในการประกวดแต่งกายเนื่องในวันสุนทรภู่ครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก  โดยจะมีการประกาศผลในวันภาษาไทยที่จะถึงนี้  การประกวดนี้ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางวรรณคดีให้กับนักเรียนอย่างมาก

นอกจากนี้ อาจารย์ธิติการญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม และอาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ได้ให้เกียรติมามอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป

ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และทำให้กิจกรรมเป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วงและสนุกสนาน