หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝึกให้ทำ ย้ำให้เป็น เน้นความคิดสร้างสรรค์
ฝึกให้ทำ ย้ำให้เป็น เน้นความคิดสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-23 14:15:28

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 "ฝึกให้ทำ ย้ำให้เป็น เน้นความคิดสร้างสรรค์  หมั่นอ่านเขียน การผันวรรณยุกต์  คำควบกล้ำและอักษรนำ" โดยอาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ (อ.เป๊กกี้)