หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มารยาทไทย
มารยาทไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-15 17:20:05

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยกับโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย รอบชิงชนะเลิศ ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน

                              ๑. ด.ญ.ภัททิยา            ศรีธานี           ป.๓/๒        ๒. ด.ญ.ประภามาศ       ณ พัทลุง          ป.๒/๑

                              ๓. ด.ญ.ปทิตตา            สงวนดี          ป.๒/๒        ๔. ด.ช.ศดิศทัศน์          วิลัยวรรณ        ป.๒/๑  

Download ข่าวมารยาทไทย รอบชิง 2561.pdf