หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายธรรมวิทธ์ สินสูงสุด ชั้น ป.2 คว้าเหรียญเงิน
เด็กชายธรรมวิทธ์ สินสูงสุด ชั้น ป.2 คว้าเหรียญเงิน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-09 15:01:37

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบ Online  บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 โดย

เด็กชายธรรมวิทธ์ สินสูงสุด  ชั้น ป.2  คว้าเหรียญเงิน

รางวัลเหรียญเงิน  วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35      คะแนน =70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน