หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘
การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-22 09:41:23

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด

๑. ด.ญ.ชาณิภา สงวนดี ป.๑/๒

๒. ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง ป.๓/๒

๓. ด.ญ.ปทิตตา สงวนดี ป.๓/๒

๔. ด.ช.ศดิศทัศน์ วิลัยวรรณ ป.๓/๑

ผลการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ที่ ๒) ระดับภูมิภาค ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒