หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอขอบพระคุณ บริษัท ศราธรเมทอล จำกัด
ขอขอบพระคุณ บริษัท ศราธรเมทอล จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-06 20:10:59

โรงเรียนสาธิต ขอขอบพระคุณ บริษัท ศราธรเมทอล จำกัด เป็นอย่างสูงสำหรับการมอบร่มขนาดใหญ่จำนวน 10 คัน  เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งนักเรียนในช่วงฝนตก