หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายการ The 13th Annual Kids Art Contest
รายการ The 13th Annual Kids Art Contest

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-28 18:00:27

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง 

ที่ได้รับรางวัลใน การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ  รายการ The 13th Annual Kids Art Contest

ในหัวข้อ Healthy planet ( เราจะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ) จัดโดย มูลนิธิ Frogs Are Green ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ 1 ( 1st Place )                                      ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง       ป.6/1

รางวัลที่ 3 ( 3rd  Place )                                   ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร             ป.4/2

รางวัลชมเชย ( Honorable Mention )           ด.ญ.ธัญรดี  พึ่งสุจริต               ป.4/2

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง