หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > THE 53 WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
THE 53 WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-28 18:11:58

ขอแสดงความยินดี   กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ

ในรายการ2022 THE 53 WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART EXHIBITION OF  THE REPUBLIC OF CHINA

จัดโดย Association For Education Through Art Republic of China  ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษไต้หวัน

ได้รับรางวัล SELECTED  CERTIFICATE จำนวน 23 รางวัล

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน ได้ส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง