หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-24 19:01:11

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธี ๙๕ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว