หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-01 12:00:37

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น ณ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่สำคัญที่นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ให้การศึกษาและคำสั่งสอน 

พิธีเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในฐานะผู้ให้และผู้รับความรู้ นอกจากนี้ ท่านยังได้ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนในการศึกษาและแสดงความหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต 

นักเรียนตัวแทนจากแต่ละชั้นปีได้ขึ้นไปกราบครูพร้อมทั้งมอบพานดอกไม้และพานธูปเทียน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพและความกตัญญู  บรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ทั้งครูและนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงประจำสถาบันและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

พระคุณที่สามและครูในดวงใจ  บทเพลงนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคน 

พิธีไหว้ครูในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณต่อครูบาอาจารย์แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างและเป็นโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  พิธีนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในตัวนักเรียนทุกคน