หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (DT
เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (DT

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-18 14:47:31

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้รับเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (DT) โปรดตอบรับคืนเอกสารภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕