หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ASMOPSS THAILAND (เข้ารอบแรก)
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ASMOPSS THAILAND (เข้ารอบแรก)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-10 14:06:53

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ASMOPSS THAILAND (เข้ารอบแรก)

1. เด็กหญิงภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ (น้องมินนี่) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน

2. เด็กชายจิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล (น้องตฤณ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ รับเหรียญทองแดง และ วิชาวิทยาศาสตร์ รับรางวัลชมเชย