หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-03 18:36:28

คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ได้รับโล่ และ เกียรติบัตร จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 คน ได้แก่

ด.ญ.อชิรญาณ์  จันทร์ศรี        ป.6/1    และ ด.ญ.ณภัทรภร   กลิ่นสุวรรณ  ป.6/2

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้ส่งผลงานรวบรวมเอกสารเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง