หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ 3
ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ 3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-28 09:43:25

วันที่ 21กันยายน 2563 ผศ. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ 3 รายการ มีรายการดังต่อไปนี้  การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระดับนาชาติ

รายการ 2019 INTERNATIONAL YEAR OF THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS ART AND DESIGN COMPETITION

ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,000 คนจาก 35 ประเทศทั่วโลก  มีรายการดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 2 รับถ้วยรางวัล และ รับเกียรติบัตร

1.ด.ญ.ขรพรรษ        ไหวพริบ                 ชั้น ป.2/1

2.ด.ญ.วิมุตตา            อร่ามแสงจันทร์    ชั้น ป.4/1 

3.ด.ญ.ประภามาศ     ณ  พัทลุง              ชั้น ป.4/2

รางวัลที่ 3  รับพร้อมเกียรติบัตร

1.ด.ญ.ปวีณ์สุดา        จันทนฤกษ์            ชั้น ป.2/1

2.ด.ญ.ชัชญานิช       วรบุตร                   ชั้น ป.2/3

3.ด.ญ.กฤตภรณ์        พยัคฆชาติ           ชั้น ป.3/2

4.ด.ญ.วิรินทร์             สุขธงไชยกูล       ชั้น ป.3/3

5.ด.ญ.อิฐิญา              อู๋ไชพจิตร            ชั้น ป.4/2

6.ด.ช.ปุญญณัฐ         นุ่มนวล                 ชั้น ป.6/2

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิต มรภ.สวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง