หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-26 19:54:02

เรียนท่านผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้แจกใบการตอบรับ การฉีดวัคซีนในรายที่ยังขาดหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ได้แก่ วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ฮิบ อุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมัน ไข้สมองอักเสบเจบี ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 6 จะมาให้บริการฉีดวัคซีน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566  ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองเตรียม 

1. กรุณานำส่งคืนภายใน 30 ตุลาคม 2566 

2. กรุณาถ่ายเอกสารสมุดบันทึกสุขภาพหน้าการับวัคซีนของนักเรียนทุกหน้า 1 ชุด

3. นำบัตรประชาชมตัวจริงมาใช้ในยืนยันตัวตนในวันที่รับบริการฉีดวัคซีน      #ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล