หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสาธิตเข้ารับโล่และเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
นักเรียนสาธิตเข้ารับโล่และเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-15 11:33:48

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 6 คน ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณา ให้เข้ารับโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากนายณัฏฐพล ทีปสุววรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในงานมอบรางวัลในครั้งนี้

ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

1.ด.ญ.สุรดา เวชพานิชย์ ป.6/1

2.ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง ป.6/1

ประเภททำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

1.ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.3/2

2.ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ ป.6/3

3.ด.ญ.ธัญญ์ชยา เจริญสิทธิศิริ ม.1

4.ด.ช.เศรษฐสรร จิระธนปรเสริฐ ม.3

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง